Må Bra Kraft

Välj ditt språk

Brigitte Austrup

Livet känns som en resa och är en pågående process i att hämta åter mig själv. Jag växte upp i Tyskland och tidigt i livet började mina prövningar.  Mina erfarenheter har präglat mig och lärt mig att efter tyngre perioder i livet öppnar sig en dörr till växande.

Tillförsikt och hopp hjälper till att läka och det har fått mig dit som jag är idag. Jag har valt att bemöta livet och hittade ett kärleks och omsorgsfullt förhållningssätt till mig själv. Jag känner mig tacksam för alla de fantastiska möten med medmänniskor som varit och är stöd på min väg. Viljan att hjälpa andra har alltid varit stor men insikten att först när man kan hjälpa sig själv, kan man fullt ut hjälpa andra har varit tuff men väldigt bra.

 I min process ” att hämta åter mig själv” upptäcker jag min egen inre kraft, en trygghet som jag bär inom mig. Genom min process att landa i mig själv och ta ansvar för att leva mitt liv, förstår jag nu andra bättre.  Det känns som en present att få sprida hopp och dela med mig av min kunskap.

I min bok "Att hämta mig åter - Jag är en vas" berättar jag om mitt liv och hur jag hanterar min sårbarhet. Läs den gärna (pdf)!

Jag har 30 år erfarenheter som fysioterapeut och massör i sjukvården och friskvård samt skaffade mig kunskap i forskning och alternativ medicin. Min drivkraft att jag vill förstå och mina erfarenheter inom yrket samt min egen återhämtningsprocess ledde mig till ett helhetssynsätt: Vi är själen som har en kropp!

Allt, kropp, tankar och känslor hänger ihop. Allt levande är beroende av livsenergi och livskraften strömmar genom allt levande.  Livskraften är energi och har ett energisystem som ett nätverk och det finns energibanor inne i kroppen och ett energifält runt den. Energi är information och ger kraft till organ och celler i vår kropp och även vårt psyke. När energiflöde är störd, störs också funktionerna i kroppen. Energistörningar kallas för blockeringar.

Livesenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker livgivande energiflödet.

Blockeringar skapar obalans och kan ge olika symtom som kallas sjukdom.  Kroppen är klok och symtom är ett språk för att hjälpa oss att förstå vad vi behöver förändra för att utvecklas mot ett mer harmoniskt och balanserat liv. Kropp, sinne och själ behöver vara i balans för att må bra.

Hildegard von Bingen säger: ”Må Bra i din kropp så att själen har lust att bo i den”.

Healing

Healing betyder helande, att vara hel, att uppleva fullkomlighet genom att integrera alla skilda delar av oss själva. När vi slappna av kan vi se igenom illusionerna och då kan vi förstå och uppleva att vi aldrig varit separerat från själen. Vi är redan allt vi önskat att vara. Helande sker när våra vibrationer höjas och vi öppnar vår kanal för att ta emot livsenergi. Då upplever vi vår andlighet och känner förbindelsen med själen.

Healing höjer frekvensen på energin och renar energibanorna så att livskraften kan flöda fritt. När energin åter flöda utan blockeringar får kroppen möjlighet att läka sig själv. För att processen ska komma igång och fortlöpa är det viktigt att öppna sig för känslomässiga och mentala förändringar.

Det handlar om en utvecklingsprocess som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem.  Förträngda känslor kommer upp till yta och man börjar tänka i nya banor före man märker något på den fysiska kroppen. Ibland är händelseförloppet snabbt, så det känns som allt händer på en gång, men ibland är utvecklingsmönstret mindre märkbart.

Healing sker alltid i samarbete med högre, andliga ljusdimensioner som jag fungerar som en kanal för. Healing är en kärleksbehandling och jag blir vägled med min intuition för att just du ska må bra.  I en helande oas möter jag dig med öppet hjärta.

Min önskan

Min önskan är att ge människor andrum och möjligheten att återfinna inre ro och njutning i att bara vara. I ett tillstånd av djup avslappning kan du uppleva förbindelsen med själen. I andan av närvaro och medvetenhet återfinner du kärleken till dig själv och livet. Med min förmåga att vara en kanal för livskraften ger jag dig stöd att väcka minnena om ditt eget sanna ursprung.

I behandling är det viktigt för mig att vara varsam och att möta dig som medmänniska. Jag vill förmedla förståelse för kropp och själ och tillförsikt till din inre kraft, din Må Bra Kraft.  Jag erbjuder friskvård som ett komplement till skolmedicin som stärker dina självläkande förmågor och din självförtroende.  Allt kan användas för självomsorg som en kärleksgåva till dig själv. Jag ser framemot att ge dig stöd på din väg till dig själv.

Varma hälsningar Brigitte

 

Jag är medlem i kroppsterapeuternas yrkesförbund med deras etik t.ex. tystnadsplikten.

Må Bra Kraft
Brigitte Austrup
Fågelleken 3
574 75 Korsberga

Mobil +46 76 800 23 72
brigitte@mabrakraft.se

Webbproduktion IC Webbdesign

©Må Bra Kraft